<< Back

1. කොළඹ යුගය, ගම්පොළ යුගය, කෝට්ටේ යුගය සහ මහනුවර යුගය (දායකත්වය : නර්මදා කරුණාගම)

2. බලි ශාන්තිකර්ම (දායකත්වය : නර්මදා කරුණාගම)

3. චතුර්විධ අභිනය (දායකත්වය – නර්මදා කරුණාගම)

4. නව නළු රසය (දායකත්වය – නර්මදා කරුණාගම)